Skip to product information
1 of 3

may-mysticboutique

פסוח לבן - White Fassoukh

Regular price 139.00 NIS
Regular price Sale price 139.00 NIS
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

פסוח לבן

לשפע-הגנה-שלום בית-טיהור-פתיחת מזל

יש לפסוח לבן המון סגולות 🤩

ניתן למרוח קצת מהחומר "פסוח לבן" בכניסה לבית מול המזוזה 3 נקודות

למרוח ב-4 פינות המיטה לזוגיות טובה .

לשים בצאת שבת בעקב של הנעל לפרנסה טובה

ניתן לשטוף את הבית עם הפסוח הלבן אך לא לפני שהיה במים לפחות 20 דקות ולשטוף זה מוציא אנרגיות שליליות

🔹לשחוף על גיחל חם תבטל עין הרע

🔹הסתרתו בבית תגרום לקירוב לבבות ושלום בית 🔹לפתיחת מזל ניתן לקחת מנעול חדש ולכתוב עליו במדבקה "שפעמזל וברכה בחיי" ולשים אותו מתחת לכרית למשך שבעה לילות.וביום השמיני יש ללכת לים לפתוח את המנעול מעל הראשואף לפתוח אותו ולומר כמו שנפתח המנעול, כך יפתח מזלי והשפע יזרום אל חיי בשם אברהם יצחק יעקב משה אהרון יוסףודוד אמן כן יהי רצון .

המנעול יש להשליך אל הים

המפתח יש לשמור עם שאר המפתחות של הבית לפתיחת מזל וברכה על כל יושבי הבית.

 

גודל הקופסה : כ4 ס״מ קוטר